Lokalkraft Sverige fokuserar på viktiga frågor i vardagen för små och medelstora elnätsföretag. De ställningstaganden och ståndpunkter som växer fram kommer ifrån föreningens styrelse, medlemskrets och arbetsgrupper.

Nordisk slutkundsmarknad/elhandlarcentrisk modell

Lokalkraft Sveriges uppfattning är att den elhandlarcentriska modellen innehar en rad kundnegativa aspekter där myndigheternas val av väg kommer att leda till:

 1. att systemstöd byggs upp för miljardbelopp för att klara de framtida administrationen som idag klaras av bolagens befintliga resurser. Elkunderna kommer att få betala dyrt för systemens framtagande och framtida drift av dessa.
 2. att den elhandlarcentriska modellen kommer att skapa en sämre situation för elnätskunderna då all kontakt ska ske genom elhandelsbolagen.
 3. att den elhandlarcentriska modellen kommer att driva kostnader för elhandlaren och elnätsbolagen som direkt kommer att överföras på elkundernas elpris- och elnätskostnader utan att leda till någon förbättring för kunden.

Lokalkraft Sverige anser att en systemförändring ska leda till att elkunderna ska få en bättre och billigare service. Den ska inte genomdrivas för att myndigheternas mål i form av antalet leverantörsbyten ska kunna uppnås och detta genom att öka kostnaderna för elkunderna.

 

Kunden – en verklighet i vardagen

Lokalkraft Sveriges uppfattning är att kunderna som medlemsföretagen möter varje dag är verkliga människor med krav, behov och önskemål som de har för att klara vardagen. Myndigheter och politiker pratar ofta om ”kunden” som ett kollektiv och ett unikum. Lokalkraft Sveriges medlemsföretag lever och verkar nära sina kunder. De har den lokala förankringen som gör att kunderna enkelt kan lyfta sina frågor direkt till sina elbolag och därigenom få korta besluts- och genomförandetider för sina ärenden. De känner sig också förstådda och att någon lyssnat på dem eftersom de fått prata öga mot öga med en annan riktig människa.

Lokalkraft Sverige motsätter sig därför de politiska strömningar som råder att antalet elnätsbolag ska reduceras till ett antal som blir mer lätthanterligt för myndigheterna att övervaka. Lokalkraft Sverige tror inte heller på de påtalade stordriftsfördelarna som anses leda till lägre kostnader och som ofta lyfts fram som ett argument i debatten.

Att Lokalkraft Sveriges medlemsföretag värdesätter sina kunder visar sig också genom att medlemsföretagen förbinder sig att följa Lokalkraft Sveriges Etiska Riktlinjer. Dessa är upprättade ensidigt för att medlemsbolagens kunder ska känna sig trygga med sin lokala eller kundnära leverantör.

Om LokalKraft
Nyheter
Kalendarium
Länkar
Energiföretagen Sverige: 
www.energiforetagen.se

Energimarknadsinspektionen: 
www.ei.se

Lokalkraft i Finland: 
www.lokalkraft.fi
Besök
 • 35Den här sidan:
 • 15670Läsningar totalt:
 • 10152Besökare totalt:
 • 0Besökare online nu:

Nyhetsbrev!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Det är helt gratis och du kan avsluta prenumerationen när du vill via en länk i utskicket.Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Notiser

Arbetsgrupper:

 

 • Tariffstruktur
  Samordningsansvar:
  Johan Lundqvist
  Hur kan ”morgondagens” tariffstruktur utformas för lokalnät?

 

 • Stödsystem/felanmä-
  lan utanför arbetstid
  Samordningsansvar:
  vakant
  Minimera svarstider och effektivisera verksamhet.

 

 • Teknikutveckling
  Samordningsansvar:
  Anders Mannikoff
  Workshopen i jan 2017 var startskottet.

 

 • Effektgränsen 1500 kW
  Samordningsansvar:
  Mats Mattsson
  Pågående ärenden med stor betydelse för det samlade kundkollektivet.

 

 • Småskaligt och Regelverket
  Samordningsansvar:
  Tord Rixborn

 

 • Markvärdering
  Samordningsansvar:
  vakant
  Intrångsregler och ekonomisk ersättning /uppdatering

 

In- och utloggning