Överenskommelsen undertecknas av Mats R Andersson och Toivo Hurme.Överenskommelsen undertecknas av Mats R Andersson och Toivo Hurme.

Organisationerna verkar i sina respektive länder för att möjliggöra fungerande framtida levnads- och utvecklingsmöjligheter för sådana små och medelstora energiföretag som verkar geografiskt lokalt. Företagen är lokalt ägda och sätter värdet för kundnytta främst genom att skapa kund- och samhällsnytta nära kunden.

Såväl internationella som nationella politiska strömningar påverkar de lokala energibolagens verksamhetsmöjligheter. Paikallisvoima rf (Lokalkraft Finland) och Lokalkraft Sverige arbetar för att tillsammans kunna bemöta framtidens utmaningar.

Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige ser därför att en samlad röst i Norden stärker det politiska inflytandet i såväl respektive hemland som inom EU. Lokalkraftsorganisationerna förutsätter att den gemensamma rösten från medlemsföretagen och deras kunder också stärker politikernas mandat att agera. Politikerna bör i grunden ha samma mål att nå som Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige, dvs att det skall finnas ett mångsidigt näringsliv med lokalt verksamma konkurrenskraftiga företag och en skäligt prissatt och leveranssäker energi. För Paikallisvoima och Lokalkraft Sverige är en hög servicegrad och en värdig kundtillvaro viktigt.

Paikallisvoima Ry (Lokalkraft Finland) och Lokalkraft Sverige har med denna avsiktsförklaring fastställt att organisationerna;

 • agerar i samma sak och mot gemensamt uppställda mål.
 • rådfrågar varandra innan ställningstaganden för att tillsammans uppnå en gemensam röst och högre slagkraft i debatten på såväl Nordisk som EU nivå.
 • kan använda sig av varandra enligt separat överenskommelse som referens i sitt land, i Norden och inom EU för att uppnå högre slagkraft i debatten.
 • arbetar för ett närmare samarbete organisationerna emellan för att bli en respekterad diskussions- och remisspart i sitt land, i Norden och inom EU.
 • i sin kommunikation ska kunna använda respektive lands numerär gällande antal medlemsföretag, vilka medlemsföretag, antal nät-/elhandelskunder, antal övriga kunder, total ledningslängd, etc. för att visa representationen bland verksamhetens kunder.

 

Om LokalKraft
Nyheter
Kalendarium
Länkar
Energiföretagen Sverige: 
www.energiforetagen.se

Energimarknadsinspektionen: 
www.ei.se

Lokalkraft i Finland: 
www.lokalkraft.fi
Besök
 • 39Den här sidan:
 • 14197Läsningar totalt:
 • 9297Besökare totalt:
 • 0Besökare online nu:

Nyhetsbrev!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Det är helt gratis och du kan avsluta prenumerationen när du vill via en länk i utskicket.Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Notiser

Arbetsgrupper:

 

 • Tariffstruktur
  Samordningsansvar:
  Johan Lundqvist
  Hur kan ”morgondagens” tariffstruktur utformas för lokalnät?

 

 • Stödsystem/felanmä-
  lan utanför arbetstid
  Samordningsansvar:
  vakant
  Minimera svarstider och effektivisera verksamhet.

 

 • Teknikutveckling
  Samordningsansvar:
  Anders Mannikoff
  Workshopen i jan 2017 var startskottet.

 

 • Effektgränsen 1500 kW
  Samordningsansvar:
  Mats Mattsson
  Pågående ärenden med stor betydelse för det samlade kundkollektivet.

 

 • Småskaligt och Regelverket
  Samordningsansvar:
  Tord Rixborn

 

 • Markvärdering
  Samordningsansvar:
  vakant
  Intrångsregler och ekonomisk ersättning /uppdatering

 

In- och utloggning