God Jul och Gott Nytt År!År 2017 närmar sig slutet och med bara några arbetsdagar kvar innan vi räknar in 2018  kan vi sammanfatta: ”Vilket bra år det blev för Lokalkraft Sverige”!

För vår del har det fortsatta arbete med att stärka medlemsbasen resulterat i 5 nya medlemmar och många förfrågningar från företag om vår verksamhet.

Lokalkraft Sverige drivs av våra medlemmars viktiga frågor i vardagen. De ställningstaganden och ståndpunkter som växer fram kommer ifrån föreningens medlemskrets och arbetsgrupper. Vid våra lokala medlemsmöten under året, där vi även bjuder in företag som ej är medlemmar, hör vi att företagen har likartade bekymmer och funderingar.

Vår workshop tillsammans med RISE i Skövde blev en bra start på 2017. Med 52 aktiva deltagare formerade i sex olika ämnesområden kunde vi tillsammans under en heldag göra en djupdykning i de vardagsaktuella sakfrågorna och i enighet driva dem vidare. Arbetsgrupperna fick mera kött på benen för sina fortsatta diskussioner.

Energidagarna i april var välbesökt med knappt 50 deltagare under två halvdagar. På dagordningen Forskning och Utveckling, Säkerhet och Cyberpåverkan, Egenkontrollprogrammet från Elsäkerhetsverket, Vinsterna av samarbete och samköp samt behovet av en aktiv medverkan på sociala medier jämte löpande rapporter från föreningens arbetsgrupper. Och inte minst utrymme för samtal mellan föreningens medlemmar – det viktiga inslaget som präglar och kommer att prägla vår möten.

Redan då fastställde vi tidpunkten för nästa Energidagar 2018, samma plats Knistad i Skövde och tidpunkten spikades till 12-13 april 2018.

LokalKraft Sverige har under året utökat samarbetet med Lokalkraft Finland där erfarenheter har utbytts för att kunna vara med och påverka beslutsfattare i olika frågor. Genom Lokalkraft Finland har vi fått en kanal till EU’s beslutsfattare i Bryssel. Samarbetet har formaliserats genom en utväxlad avsiktsförklaring mellan oss och samarbetet har direkt fokuserats på frågan om kundernas behov av och synpunkter på den elhandlarcentriska modellen. Eller som våra finska vänner uttrycker frågan – varför ändra på något som fungerar så väl och är uppskattat av våra kunder. Lokalkraft Finland genomför nu en Gaia-undersökning om slutkundsmarknaden och här ger vi direkta inspel genom två medarbetare från medlemsföretag utifrån de uppfattningar vi företräder.

I högre grad än tidigare har vi valt att markera våra synpunkter i de remisser som vi svarat på under året. Ett engagemang som gradvis kommer att öka.

Vid vår klustermöten hör vi att företagen har likartade vardagsbekymmer. Bland sakfrågorna handlar väldigt många av dem om svar som behövs i närtid, inte om 10-15 år utan istället ”viktigt att tänka på redan under Q1/2018”.

Lokalkrafts styrelse tar till sig för att samordna och fördela efter bästa förmåga och i nära samarbete med er som sitter mitt i smeten söka hitta lösningar istället för låsningar i systemet.

Personalmässigt har vi kunnat nyttja Lars Kjellberg på begränsad tid under drygt två år och hans uppdrag planar nu ut när vi kan hälsa Bosse Andersson välkommen in på banan från 16 januari 2018 som ny ”konsultVD” för föreningen där han kommer utgå från hyrda lokaler på Boo Energi. Tack på förhand till Kjell Sjöberg på Boo Energi som ställer lokaler till förfogande.

Styrelsen ser framåt år 2018 med tillförsikt och en ökad medlemstillväxt. Frågorna in till föreningen ökar och omvärldens intresse för våra ställningstaganden är vi tacksamma för.

Avslutningsvis ber vi att få lämna en tillönskan om En Stämningsfull Jul och Ett Gott Nytt År!

 

 

Om LokalKraft
Nyheter
Kalendarium
Länkar
Energiföretagen Sverige: 
www.energiforetagen.se

Energimarknadsinspektionen: 
www.ei.se

Lokalkraft i Finland: 
www.lokalkraft.fi
Besök
 • 66Den här sidan:
 • 15670Läsningar totalt:
 • 10152Besökare totalt:
 • 0Besökare online nu:

Nyhetsbrev!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Det är helt gratis och du kan avsluta prenumerationen när du vill via en länk i utskicket.Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Notiser

Arbetsgrupper:

 

 • Tariffstruktur
  Samordningsansvar:
  Johan Lundqvist
  Hur kan ”morgondagens” tariffstruktur utformas för lokalnät?

 

 • Stödsystem/felanmä-
  lan utanför arbetstid
  Samordningsansvar:
  vakant
  Minimera svarstider och effektivisera verksamhet.

 

 • Teknikutveckling
  Samordningsansvar:
  Anders Mannikoff
  Workshopen i jan 2017 var startskottet.

 

 • Effektgränsen 1500 kW
  Samordningsansvar:
  Mats Mattsson
  Pågående ärenden med stor betydelse för det samlade kundkollektivet.

 

 • Småskaligt och Regelverket
  Samordningsansvar:
  Tord Rixborn

 

 • Markvärdering
  Samordningsansvar:
  vakant
  Intrångsregler och ekonomisk ersättning /uppdatering

 

In- och utloggning