Energi för framtidenVi  samlar lokala energileverantörer på den svenska el- och värmemarknaden. Totalt ger föreningens medlemmar lokalt och regionalt drygt 600 000 svenska el- och fjärrvärmekunder en trygg och stabil energiförsörjning.

Våra synpunkter på de föreslagna förändringarna kan i kortversion sammanfattas enligt följande:

 • Att förtroende för elnätsverksamhet är ett gemensamt ansvar för den myndighet som tillämpar ett fastställt regelverk för tillsynen och de bolag som är föremål för tillsyn.
 • Att det är rätt ansats att bygga vidare på nuvarande reglermodell med en fastställd WACC-ränta som grund för tillåten avkastningsnivå och att Konjunkturinstitutet som statens expertmyndighet på ekonomiska bedömningar ska ges fortsatt uppdrag att bedöma räntan över en längre tid, förslagsvis sex år.
 • Att långsiktighet i tillsynshanteringen är en nödvändighet för möjliggörandet av att kunna hantera elnätens omfattande utmaningar i ett föränderligt energilandskap, därför föreslår LKS att regler-perioden fastställs till sexårig.
 • Att utöver att utöka reglerperioderna till sex år så bör det finnas möjligheter att föra över ej utnyttjade avkastningsmarginaler in i den påföljande regleringsperioden. Detta i syfte att åstadkomma en mer stabil tariffutveckling.
 • Att det är rätt att införa mer differentierade avskrivningstider men att 38-årsregeln inte bör avskaffas – får retroaktiva effekter och slår mycket olika företagen emellan.
 • Att LKS ifrågasätter om efterhandsjusteringen av WACC-räntan är förenlig med Eus regelverk – det torde strida mot kravet på förhandsreglering.
 • Att eventuella sanktionsavgifter ska tillkomma kunderna för kommande reglerperiod.
 • Att formaliareglerna kring hur ett domstolutslag i tillsynen för ett bolag kan åberopas av andra bolag enligt 5 kap. 15 § i ellagen ska finnas kvar. LKS känner en oro över att annars domstolshanteringen av svårbedömda frågor kan svälla i omfattning helt i onödan. Viktigt att alla behandlas lika.
 • Att smarta elnät kräver kompetenta människor för sin uppbyggnad, utveckling och skötsel men att de föreslagna reglerna inte ger några incitament för elnätsföretagen att utveckla sitt humankapital.

Vill du ta del av hela yttrandet, klicka här.

 

 

Om LokalKraft
Nyheter
Kalendarium
Länkar
Energiföretagen Sverige: 
www.energiforetagen.se

Energimarknadsinspektionen: 
www.ei.se

Lokalkraft i Finland: 
www.lokalkraft.fi
Besök
 • 63Den här sidan:
 • 15670Läsningar totalt:
 • 10152Besökare totalt:
 • 0Besökare online nu:

Nyhetsbrev!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Det är helt gratis och du kan avsluta prenumerationen när du vill via en länk i utskicket.Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Notiser

Arbetsgrupper:

 

 • Tariffstruktur
  Samordningsansvar:
  Johan Lundqvist
  Hur kan ”morgondagens” tariffstruktur utformas för lokalnät?

 

 • Stödsystem/felanmä-
  lan utanför arbetstid
  Samordningsansvar:
  vakant
  Minimera svarstider och effektivisera verksamhet.

 

 • Teknikutveckling
  Samordningsansvar:
  Anders Mannikoff
  Workshopen i jan 2017 var startskottet.

 

 • Effektgränsen 1500 kW
  Samordningsansvar:
  Mats Mattsson
  Pågående ärenden med stor betydelse för det samlade kundkollektivet.

 

 • Småskaligt och Regelverket
  Samordningsansvar:
  Tord Rixborn

 

 • Markvärdering
  Samordningsansvar:
  vakant
  Intrångsregler och ekonomisk ersättning /uppdatering

 

In- och utloggning