Bilder: John Edlund ©.

Skatteverket har överklagat Skatterättsnämndens förhandsbesked om att fastighetsskatten för vindkraftverk ska uppgå till 0,2 procent av taxeringsvärdet.

”Skatteverkets överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen innebär att det kommer råda osäkerhet om vilken skattesats som ska gälla. Det är angeläget att ett beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen inte drar ut på tiden då vindkraftsbranschen redan har tuffa ekonomiska villkor där oklara skattevillkor skapar ökad osäkerhet”, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige, i en kommentar.

Frågan i ärendet som Skatterättsnämnden prövat är hur 3 § femte stycket i FSL ska tolkas. Av 3 § första stycket d i FSL framgår att fastighetsskatten utgör 0,5 procent av taxeringsvärdet avseende industrienhet eller elproduktionsenhet med undantag för sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk eller med vindkraftverk. För elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vindkraftverk är fastighetsskatten enligt 3 § första stycket f 0,2 procent av taxeringsvärdet. Därutöver finns i lagtexten en hänvisning till att skillnaden mellan 0,2 och 0,5 procent i fastighetsskattesats kan utgöra ett stöd av mindre betydelse enligt en EU-förordning som utgör en del av EU:s statsstödsregler.

källa: Bonniers nyhetsbrev

Loading map ...

Välkommen i gemenskapen!


Vårt senaste tillskott i medlemskretsen:
Om LokalKraft

Nyheter

Kalendarium

Länkar

Energiföretagen Sverige: 
www.energiforetagen.se

Energimarknadsinspektionen: 
www.ei.se

Lokalkraft i Finland: 
www.lokalkraft.fi

Besök

 • 14197Läsningar totalt:
 • 9297Besökare totalt:
 • 0Besökare online nu:

Nyhetsbrev!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Det är helt gratis och du kan avsluta prenumerationen när du vill via en länk i utskicket.Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Notiser

Arbetsgrupper:

 

 • Tariffstruktur
  Samordningsansvar:
  Johan Lundqvist
  Hur kan ”morgondagens” tariffstruktur utformas för lokalnät?

 

 • Stödsystem/felanmä-
  lan utanför arbetstid
  Samordningsansvar:
  vakant
  Minimera svarstider och effektivisera verksamhet.

 

 • Teknikutveckling
  Samordningsansvar:
  Anders Mannikoff
  Workshopen i jan 2017 var startskottet.

 

 • Effektgränsen 1500 kW
  Samordningsansvar:
  Mats Mattsson
  Pågående ärenden med stor betydelse för det samlade kundkollektivet.

 

 • Småskaligt och Regelverket
  Samordningsansvar:
  Tord Rixborn

 

 • Markvärdering
  Samordningsansvar:
  vakant
  Intrångsregler och ekonomisk ersättning /uppdatering

 

In- och utloggning