Bilder: John Edlund ©.

 

Energimarknadsinspektionen säger nu på nyhetsplats att:

”Om du vill fortsätta få information från oss om den Nordiska slutkundsmarknaden så ber vi dig följa vårt ordinarie nyhetsflöde.
Eftersom utvecklingen går mot en nordisk slutkundsmarknad så informerar vi numera om detta i vårt ordinarie nyhetsflöde.”

Beskedet innebär att den särskilda nyhetskanalen inte längre uppdateras utan släcks ner.

 

Bakgrundsformalia

NORDREGs rekommendation:

Elhandlarcentrisk slutkundsmarknad, Supplier Centric Model SCM, som innebär att elhandelsföretaget är kundens huvudsakliga kontaktpunkt och att samfakturering av elhandel och elnät alltid ska ske via elhandelsföretaget.

Regeringsuppdraget juni 2015:

Affärsverket Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen ges i uppdrag att möjliggöra införandet av ett centralt informationsutbyte som stödjer en elhandlarcentrisk marknadsmodell i Sverige.

Tjänstehubb

I samband med att det införs en elhandlarcentrisk modell rekommenderar NordREG de nordiska länderna att skapa en nationell kontaktpunkt för information och data. Ei föreslår att utbyte av information och data på elmarknaden ska hanteras av en central informationshanteringsmodell, en så kallad tjänstehubb. Tjänstehubben ska öka möjligheten för elmarknadens aktörer att enklare och snabbare kunna ta del av information som till exempel mätvärden.

Eftersom en centraliserad tjänstehubb ger samma förutsättningar för samtliga aktörer på elmarknaden att ta del av information utifrån kundernas villkor, bidrar en tjänstehubb till konkurrens på mer lika villkor på elmarknaden.

En tjänstehubb i kombination med en elhandlarcentrisk modell, som Ei föreslagit tidigare, innebär att elkunderna kan förvänta sig bättre och snabbare service från sin elhandlare.

Källa: Energimarknadsinspektionen och Svensk Energi

 

Lokalkraft Sverige noterar:

  • att det som framkommer i arbetet med att ta fram direktiv och underlag till kommande upphandling av tjänstehubben är att det kommer att vara kostnadsdrivande.
  • att det kommer att behövas uppgraderingar av system och kanske nya system.
  • att det som oroar är att kostnaderna kommer att göra att mindre och kanske medelstora företag kommer att få svårt att klara dessa kostnader.
  • att det sammanfattningsvis kan vara en god idé att se över möjligheter till samarbeten.

Källa: Kjell Sjöberg

 

 

Loading map ...

Välkommen i gemenskapen!

Om LokalKraft

Nyheter

Kalendarium

  • Just nu finns inget inlagt i kalendern.

Länkar

Energiföretagen Sverige: 
www.energiforetagen.se

Energimarknadsinspektionen: 
www.ei.se

Lokalkraft i Finland: 
www.lokalkraft.fi

Besök

  • 8628Läsningar totalt:
  • 5499Besökare totalt:
  • 0Besökare online nu:

Nyhetsbrev!


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Det är helt gratis och du kan avsluta prenumerationen när du vill via en länk i utskicket.Observera att du kommer att få ett e-postmeddelande där du måste bekräfta prenumerationen. Annars kommer den inte att gälla!
Du kan om du skulle vilja när som helst avbeställa prenumerationen via en länk i utskicken.

Notiser

Arbetsgrupperna börjar ta form:

Tariffstruktur
Samordningsansvar:
Johan Lundqvist
Hur kan ”morgondagens” tariffstruktur utformas för lokalnät?

Stödsystem/felanmälan utanför arbetstid
Samordningsansvar:
Bernt Hansson
Minimera svarstider och effektivisera verksamhet.

Teknikutveckling
Samordningsansvar:
Anders Mannikoff
Workshopen i jan 2017 blir startskottet.

Effektgränsen 1500 kW
Samordningsansvar:
Mats Mattsson
Pågående ärenden med stor betydelse för det samlade kundkollektivet.

Småskaligt och Regelverket
Samordningsansvar:
Tord Rixborn

Markvärdering
Samordningsansvar:
Ej utsedd
Intrångsregler och ekonomisk ersättning /uppdatering

In- och utloggning