Lokalkraft Sverige
Meny

Arbetsgrupper

Inom Lokalkraft bygger analyser och ställningstaganden i olika frågor på medlemmar som aktivt deltar i möten och olika slags sammankomster där vår frågor diskuteras. I en del frågor där det kan finnas behov av en större arbetsinsats skapar Lokalkraft från och till speciella arbetsgrupper som på styrelsens uppdrag bereder ställningstaganden. Arbetsgrupperna bygger på medlemmarnas intresse i aktuella frågor och arbetsgrupperna består av representanter från medlemsföretag där i normalfall vår Vd eller vår elnätsexpert på kansliet har ansvaret att vara sekreterare i respektive gruppering.

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.