Lokalkraft Sverige
Meny

Arbetsgrupper

Inom Lokalkraft bygger analyser och ställningstaganden i olika frågor på medlemmar som aktivt deltar i möten och olika slags sammankomster där vår frågor diskuteras. I en del frågor där det kan finnas behov av en större arbetsinsats skapar Lokalkraft från och till speciella arbetsgrupper som på styrelsens uppdrag bereder ställningstaganden. Arbetsgrupperna bygger på medlemmarnas intresse i aktuella frågor och arbetsgrupperna består av representanter från medlemsföretag där i normalfall vår Vd eller vår elnätsexpert på kansliet har ansvaret att vara sekreterare i respektive gruppering.

Kommunikationsutbildning Skövde 15 maj

Välkommen till en heldags utbildning/workshop som innehåller både seminarium med tankeväckande idéer och saker som du behöver veta om morgondagen och kundernas drivkrafter kopplat till framgångsrik kommunikation. Vi utgår från kraften i det lokala och tillsammans delar vi idéer och lösningar.

Här hittar du inbjudan med uppgifter om hur anmälan går till

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Boo Energi, Box 103, 132 23 Saltsjö-Boo
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.