Lokalkraft Sverige
Meny

Detta är Lokalkraft

Våra kunder återfinns lokalt och i vår direkta närhet. Vi är därför en viktig aktör i samhällsbyggnaden på de orter där vi verkar eftersom vi har stor kännedom om kundernas behov och önskemål.

Medlemmar
Den samlade medlemskretsen är idag 40 företag och växer kontinuerligt. Vi samlar medlemsföretag som tillsammans företräder drygt 670 000 kunder inom elproduktion, elhandel, elnät, fjärrvärme och kompletterande verksamhet.

Elnät
Elnätsverksamheten omfattar drygt 345 000 kunder och omsätter drygt 2,3 miljarder kr/år. Våra kunder återfinns lokalt och i vår direkta närhet. Därför har vi stor kännedom om deras behov och önskemål. Antalet anställda har passerat 500 personer.

Elhandel
Elhandeln närmare 315 000 kunder som omsätter drygt 1,9 miljarder kr/år och antalet anställda är närmare 100 personer.

promo_lokalkraft.jpg Fjärrvärme
Fjärrvärmen omsätter drygt 1,2 miljarder kr/år och berör 170 anställda.

Övrig verksamhet
Övrig verksamhet inrymmer bland annat stadsnät, vatten och avlopp, entreprenader, elproduktion och telefoni. Omsättningen är drygt 1 miljard kr/år och berör drygt 400 anställda.



klicka på bilden så kan du ladda ner vår fyrsidig broschyr som närmare beskriver verksamhet och organisation inom Lokalkraft

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.