Meny

Detta är Lokalkraft

Våra kunder återfinns lokalt och i vår direkta närhet. Vi är därför en viktig aktör i samhällsbyggnaden på de orter där vi verkar eftersom vi har stor kännedom om kundernas behov och önskemål.

Medlemmar
Den samlade medlemskretsen är idag 35 företag och växer kontinuerligt. Vi samlar medlemsföretag som tillsammans företräder ca 450 000 kunder inom elproduktion, elhandel, elnät, fjärrvärme och kompletterande verksamhet.

Elnät
Elnätsverksamheten omfattar ca 245 000 kunder och omsätter drygt 1,2 miljarder kr/år. Våra kunder återfinns lokalt och i vår direkta närhet. Därför har vi stor kännedom om deras behov och önskemål. Antalet anställda har passerat 420 personer.

Elhandel
Elhandeln närmare 200 000 kunder som omsätter drygt 1,0 miljarder kr/år och antalet anställda är närmare 50 personer.

promo_lokalkraft.jpg Fjärrvärme
Fjärrvärmen omsätter drygt 1,0 miljarder kr/år och berör 120 anställda.

Övrig verksamhet
Övrig verksamhet inrymmer bland annat stadsnät, vatten och avlopp, entreprenader, elproduktion och telefoni. Omsättningen är drygt 1 miljard kr/år och berör drygt 400 anställda.klicka på bilden så kan du ladda ner vår fyrsidig broschyr som närmare beskriver verksamhet och organisation inom Lokalkraft

Höstmöte 20 oktober

Välkommen till Höstmöte den 20 oktober i Herrljunga

Vi får höra:
Niclas Damsgaard, Chefsstrateg Svk informera om elsituationen i vinter
Charlotte Simonsson, Teknikchef, Härryda Energi berätta hur de arbetar för attklara utmaningarna i en expansiv kommun
Per Lindvall, ekonomijournalist som bevakar energifrågorna ge sin syn på Energipolitiken efter valet
Tord Rixborn, Styrelseledamot i Lokalkraft Sverige med mångårig erfarenhet av elhandel siar om hur vintern blir för en elhandlare
Lars Nordström, professor, KTH och tidigare styrelseledamot i Boo Energi
(medlem i Lokalkraft Sverige), berättar om vad han ser som utmaningar i elsystemet och vilka av dessa vi har lösningar på men inte använder och vad som fortfarande är lite klurigt.
Staffan Wikstedt, Energimarknadsinspektionen informerar om nya regler för elnätsföretag och vad som händer i elnätsregleringen

Inbjudan och anmälan finns här

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2022

Den 7 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Medlemsmöte med Helene Biström om Sveriges elutmaningar

kriegers-flak_1x1_357x357_90.jpg ”Alla fossilfria energislag kommer att behövas. Om vi ska uppnå net zero koldioxidutsläpp så snart som möjligt så behöver vi kärnkraft.” Det sa Helene Biström, chef för Vattenfalls vind- och solkraft samt batteriutveckling, när hon träffade Lokalkraft Sveriges medlemmar vid ett samtal på webben den 15 oktober.

Helene menar också att elen måste ha en prissättning som hushållen upplever som överkomlig, för att inte förtroendet för den rådande elmarknadsmodellen ska skadas allvarligt. För att åstadkomma detta behöver överföringskapaciteten i Sverige bli mycket bättre och tillstånd till nya vindkraftsetableringar underlättas.

Stora förhoppningar knyts till den havsbaserade vindkraften. Helene Biström berättade att den installerade havsbaserade vindkraften i Europa ska fyrdubblas till år 2030 från idag och återigen fyrdubblas till år 2050. ”För den situation när kusterna inte räcker till så pågår redan utveckling av teknik för att etablera flytande parker längre ut till havs.”

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277