Meny

Detta är Lokalkraft

Våra kunder återfinns lokalt och i vår direkta närhet. Vi är därför en viktig aktör i samhällsbyggnaden på de orter där vi verkar eftersom vi har stor kännedom om kundernas behov och önskemål.

Medlemmar
Den samlade medlemskretsen är idag 35 företag och växer kontinuerligt. Vi samlar medlemsföretag som tillsammans företräder ca 450 000 kunder inom elproduktion, elhandel, elnät, fjärrvärme och kompletterande verksamhet.

Elnät
Elnätsverksamheten omfattar ca 245 000 kunder och omsätter drygt 1,2 miljarder kr/år. Våra kunder återfinns lokalt och i vår direkta närhet. Därför har vi stor kännedom om deras behov och önskemål. Antalet anställda har passerat 420 personer.

Elhandel
Elhandeln närmare 200 000 kunder som omsätter drygt 1,0 miljarder kr/år och antalet anställda är närmare 50 personer.

promo_lokalkraft.jpg Fjärrvärme
Fjärrvärmen omsätter drygt 1,0 miljarder kr/år och berör 120 anställda.

Övrig verksamhet
Övrig verksamhet inrymmer bland annat stadsnät, vatten och avlopp, entreprenader, elproduktion och telefoni. Omsättningen är drygt 1 miljard kr/år och berör drygt 400 anställda.klicka på bilden så kan du ladda ner vår fyrsidig broschyr som närmare beskriver verksamhet och organisation inom Lokalkraft

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2021

Den 22 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma. På grund av pandemin skedde den digitalt, för andra året i rad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn, Chef Marknad & Sälj, EL & Gas, Modity Trading Energy AB
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Riddargatan 17A, 2 tr, 114 57 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277