Lokalkraft Sverige
Meny

Styrelse och befattningshavare

Följande personer sitter i Lokalkrafts styrelse:

Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB, ordförande i Lokalkraft
anders.mannikoff@el.herrljunga.se

Mats R Andersson, VD Grästorp Energi, vice ordförande i Lokalkraft
mats.r.andersson@grastorpenergi.se

Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
susanne.ernfridsson@harrydaenergi.se

Tord Rixborn, Chef Marknad & Sälj, EL & Gas, Modity Trading Energy AB
tord.rixborn@modity.se

Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
krister.h@voe.se

Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB
hakan.r@osterlenskraft.se

Adjungerade till styrelsen

Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
erikvonhofsten@lokalkraft.se

Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige
anders.pettersson@lokalkraft.se

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.