Lokalkraft Sverige
Meny

Kontakt

Kontaktuppgifter till LokalKraft:

E-post: info@lokalkraft.se

Mikael Larsson, extern VD, mikael.larsson@lokalkraft.se
Tel 0727-214710

Anders Pettersson, expert elnätsfrågor, anders.pettersson@lokalkraft.se
Tel 070 8942649

Postadress: Lokalkraft c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.