Lokalkraft Sverige
Meny

Personuppgifter

Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss inom Lokalkraft Sverige ekonomisk förening – ”Lokalkraft”. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritets- skyddslagstiftningen. Vår integritetspolicy som du kan läsa i sin helhet om du följer denna länk till Lokalkrafts integritetspolicy. Där förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Om du vill fördjupa dig i frågan om GDPR, kan du via länken nedan nå datainspektionen, och där ta del av hur regelverket ser ut mer i detalj. Länk till Datainspektionen

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.