Meny

Personuppgifter

Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss inom Lokalkraft Sverige ekonomisk förening – ”Lokalkraft”. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritets- skyddslagstiftningen. Vår integritetspolicy som du kan läsa i sin helhet om du följer denna länk till Lokalkrafts integritetspolicy. Där förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Om du vill fördjupa dig i frågan om GDPR, kan du via länken nedan nå datainspektionen, och där ta del av hur regelverket ser ut mer i detalj. Länk till Datainspektionen

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2021

Den 22 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma. På grund av pandemin skedde den digitalt, för andra året i rad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn, Chef Marknad & Sälj, EL & Gas, Modity Trading Energy AB
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Riddargatan 17A, 2 tr, 114 57 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277