Meny

Arkiverat

Kommunikationsutbildning Skövde 15 maj

Välkommen till en heldags utbildning/workshop som innehåller både seminarium med tankeväckande idéer och saker som du behöver veta om morgondagen och kundernas drivkrafter kopplat till framgångsrik kommunikation. Vi utgår från kraften i det lokala och tillsammans delar vi idéer och lösningar.

Inbjudan till Energidagarna 2018

Knistad_2018.jpg I samband med årets föreningsstämma som hålls den 12 april på Knistad konferens bjuder Lokalkraft in till årets Energidagar. Ett brett program av medverkande kommer att ge oss ett axplock av aktualiteter runt vår bransch.

Vi kommer att få möjlighet att möta vår tillsynsmyndighet, Ei. Vi kommer att få höra om samköpsmöjligheter, det energipolitiska läget och vi kommer att ha lite olika infallsvinklar på frågeställningar kring det moderna IT-samhällets sårbarhet kopplat till vår egen verksamhet ute i medlemsföretagen. Du kan läsa mer om programmet i detalj i bifogade inbjudan som du hittar här

Bosse Andersson i Energitidningen

EFS_febr_2018.jpg Energiföretagen Sveriges nya medlemstidning har gjort en kort intervju med vår nye VD Bosse Andersson om hur han ser på uppdraget i Lokalkraft. Vill du läsa intervjun så hittar du den genom att klicka på bilden här bredvid.

jul.png ”Vilket bra år det blev för Lokalkraft Sverige”! Lars Kjellberg, Lokalkrafts VD, ser tillbaka på ett synnerligen framgångsrikt verksamhetsår för Lokalkraft under år 2017.

Nya medlemmar har lockats till verksamheten och året har handlat om att driva medlemmarnas viktigaste frågor i vardagen.

Vid våra lokala medlemsmöten, dit vi även bjuder in företag som ej är medlemmar, hör vi att företagen genrellt sett i branschen har likartade bekymmer och funderingar. Du kan ta del av Lars hela nyårshälsning genom att klicka på "Godjulbilden".

Anders Pettersson till Lokalkraft

Anders-Pettersson2.jpg Vi är mycket glada att kunna hälsa välkommen Anders Pettersson, välkänd och erkänt mycket kunnig expert inom elnätsområdet in i Lokalkraft Sveriges verksamhet, säger VD Bosse Andersson. Det känns fantastiskt bra att medlemskretsen kan få del av Anders kunskap om elnätsreglering, nätverkskoder och av hans förmåga att analysera och bedöma effekter av förändringsförslag när det gäller svensk elnätsverksamhet. Genom Anders medverkan bygger vi en stabil grund för att kunna fördjupa och utveckla vårt arbete på elnätsområdet.

Personalliggare

Från den 1 januari 2016 måste en personalliggare finnas på alla byggarbetsplatser. Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas. Anmälan gör man enklast via Skatteverkets e-tjänst. Du kan läsa mer här

Skatteregler ett hinder för effektiv beredskap

arbete_servicebil.jpg Skatteverkets regler rörande förmånsvärde för fordon påverkar oss dels beträffande körjournaler och dels hur servicebilar kan användas under beredskapen.

Läs mer här om hur regelverket påverkar oss i branschen.

Höstmöte 20 oktober

Välkommen till Höstmöte den 20 oktober i Herrljunga

Vi får höra:
Niclas Damsgaard, Chefsstrateg Svk informera om elsituationen i vinter
Charlotte Simonsson, Teknikchef, Härryda Energi berätta hur de arbetar för attklara utmaningarna i en expansiv kommun
Per Lindvall, ekonomijournalist som bevakar energifrågorna ge sin syn på Energipolitiken efter valet
Tord Rixborn, Styrelseledamot i Lokalkraft Sverige med mångårig erfarenhet av elhandel siar om hur vintern blir för en elhandlare
Lars Nordström, professor, KTH och tidigare styrelseledamot i Boo Energi
(medlem i Lokalkraft Sverige), berättar om vad han ser som utmaningar i elsystemet och vilka av dessa vi har lösningar på men inte använder och vad som fortfarande är lite klurigt.
Staffan Wikstedt, Energimarknadsinspektionen informerar om nya regler för elnätsföretag och vad som händer i elnätsregleringen

Inbjudan och anmälan finns här

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2022

Den 7 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma i Knistad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Medlemsmöte med Helene Biström om Sveriges elutmaningar

kriegers-flak_1x1_357x357_90.jpg ”Alla fossilfria energislag kommer att behövas. Om vi ska uppnå net zero koldioxidutsläpp så snart som möjligt så behöver vi kärnkraft.” Det sa Helene Biström, chef för Vattenfalls vind- och solkraft samt batteriutveckling, när hon träffade Lokalkraft Sveriges medlemmar vid ett samtal på webben den 15 oktober.

Helene menar också att elen måste ha en prissättning som hushållen upplever som överkomlig, för att inte förtroendet för den rådande elmarknadsmodellen ska skadas allvarligt. För att åstadkomma detta behöver överföringskapaciteten i Sverige bli mycket bättre och tillstånd till nya vindkraftsetableringar underlättas.

Stora förhoppningar knyts till den havsbaserade vindkraften. Helene Biström berättade att den installerade havsbaserade vindkraften i Europa ska fyrdubblas till år 2030 från idag och återigen fyrdubblas till år 2050. ”För den situation när kusterna inte räcker till så pågår redan utveckling av teknik för att etablera flytande parker längre ut till havs.”

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Olof Palmes gata 29, 4 tr, 111 22 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277