Lokalkraft Sverige
Meny

Medlemsavgifter

Kostnad för medlemskap
Eldistributörer och elhandlare
Medlemsinsats 1000 SEK
Medlemsavgift 300 SEK/företag/år

Serviceavgift per år:
Avgiften är differentierad utifrån antalet nätkunder

Fast avgift:
Upp till 2 999 kunder 10 000 SEK
3000 – 9 999 kunder 15 000 SEK
10 000 kunder eller fler 25 000 SEK

Rörlig avgift:
Upp till 9 999 kunder 4 SEK/kund
10 000 kunder eller fler 2 SEK/kund
Max årsavgift 70 000 SEK/år

Specialbolag
Medlemsavgift: 300 SEK/år
Serviceavgift: fast avgift 18 000 SEK/år

Kontakta oss: tel 070 9413889
E-post: info@lokalkraft.se

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 40-tal lokala energileveran- törer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 345 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 315 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.