Lokalkraft Sverige
Meny

Medlemsavgifter

Kostnad för medlemskap år 2020
Eldistributörer och elhandlare
Medlemsinsats 1000 SEK
Medlemsavgift 300 SEK/företag/år

Serviceavgift per år:
Avgiften är differentierad utifrån antalet nätkunder

Fast avgift:
Upp till 2 999 kunder 12 400 SEK
3 000 – 9 999 kunder 18 600 SEK
10 000 kunder eller fler 31000 SEK

Rörlig avgift:
Upp till 9 999 kunder 4,95 SEK/kund
10 000 kunder eller fler 2,50 SEK/kund
Max årsavgift 80 000 SEK/år

Specialbolag
Medlemsavgift: 300 SEK/år
Serviceavgift: fast avgift 22 300 SEK/år

Kontakta oss: tel 0727-214710 (Mikael Larsson)
E-post: info@lokalkraft.se

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.