Lokalkraft Sverige
Meny

Våra medlemsföretag

Ale El Ekonomisk förening – http://www.aleel.se
BestKraft AB
Bjärke Energi ek fören – http://www.bjerke-energi.se
Boo Energi ek fören – http://www.booenergi.se
Grästorp Energi ek. fören. – http://www.grastorpenergi.se
Götene Elförening – http://www.gelf.se
Hallstaviks Elverk ek.fören. – http://www.hallstavikselverk.se
Habo Kraft AB - http://www.haboenergi.se
Herrljunga Elektriska AB – http://www.el.herrljunga.se
Hjo Energi AB – http://www.hjoenergi.se
Hjärtums Elförening
Härryda Energi – http://www.harrydaenergi.se
Karlsborgs Energi AB – http://www.karlsborgsenergi.se
Kvänumbygdens Energi ek. för. – http://www.kvanumenergi.se
LEVA i Lysekil – http://www.levailysekil.se
Lidköpings Elnät – http://www.lidkoping.se/boende-och-miljo/elnat/
Mellersta Skånes Kraft ek. fören. – http://www.mskraft.se
Modity Energy Trading AB – http://www.modity.se
Mölndals Energi AB – http://www.molndalsenergi.se
Nossebro Energi. – http://www.nossebroenergi.se
Sandhult-Sandareds El ek. för. – http://www.ssel.se
Sjogerstads EDF – http://www.sjogerstadsel.se
Skara Energi AB – http://www.skaraenergi.se
Skövde Elnät AB – http://www.skovde.se/Skovde-Elnat/
Södra Hallands Kraft – http://www.sodrahallandskraft.se
Tibro Energi AB – http://www.tibroenergi.se
Tidaholms Energi AB – http://www.tidaholmsenergi.se
Upplands Energi – http://www.upplandsenergi.se
Vallebygdens Energi ek.fören. – http://www.vallebygdens.se
Varbergsortens Elkraft – http://www.vbgelkraft.se
Vara Energi ek. fören. – http://www.varaenergi.se
VänerEnergi AB – http://www.vanerenergi.se
Västra Orusts Energitjänst ek. fören. – http://www.voe.se
Österlens Kraft AB – http://www.osterlenskraft.se
Östra Kinds Elkraft – http://www.ostrakindselkraft.se

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.