Lokalkraft Sverige
Meny

Etiska riktlinjer

Etiska regler – antagna av årsstämman 11 april 2014
Medlem i Lokal Kraft agerar i sin elhandel och/eller sitt elnät utifrån följande:

LokalKrafts medlemmar ska förtjäna kundens förtroende och arbeta med kundens behov i centrum.

• Som elkund hos någon av LokalKrafts medlemmar ska kunden känna trygghet, säkerhet, öppenhet och pålitlighet samt känna att leverantören tar ansvar för kundens bästa.

• Avtalsvillkor med kund ska vara enkla och klara samt följa lagstiftning och branschöverenskommelser inom konsumentfrågor.

• Marknadsföring, information och säljarbete ska vara saklig, faktariktig och branschkunnig.

Ladda ner de etiska reglerna
här

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.