Lokalkraft Sverige
Meny

Föreningspolicy

Föreningspolicy

Föreningspolicy antagen av styrelsen 15 juni 2011
• Att föreningen framgent ska engagera sig och driva viktiga och aktuella frågor för de små och medelstora företagen.

• Att föreningen ska etablera sig som ett komplement – inte en opponent – till Energiföretagen Sverige. Tvärtom kan föreningen stärka Energiföretagen Sverige genom att tydligt driva de mindre företagens frågor.

• Att etablera ett forum för erfarenhetsutbyte om aktuella frågor där många nu var för sig söker lösningar. Exempel på detta är hanteringen av tariffer för mikroproduktion, förslag om avreglering av fjärrvärme, arbetsmiljöarbete och risk- och sårbarhetsanalyser.

• Att genom konsolidering av gemensamma resurser inom medlemsföretagen, kunna delta i arbetsgrupper inom de arbetsområden där Energiföretagen Sverige driver frågor som direkt kan påverka de små elnäts- eller elhandelsföretagen.

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.