Meny

Din Energi

Magasinet Din Energi

Tidningen El är sedan 2017 borta men det finns en möjlighet att istället låta dina kunder erhålla det nya magasinet Din Energi. Det är en bra möjlighet att till en väldigt låg kostnad kommunicera med kunderna genom en lättillgänglig och populär tidning. En gemensam målsättning för oss alla är att öka kunskapen och intresset för elbranschen och här fyller denna tidning en viktig funktion. Visst borde vi kunna samla oss runt produkten med vad vi vill ha producerat och distribuerat till våra elkunder?

Det går också att i varje nummer göra mer eller mindre långtgående anpassningar av magasinet till respektive lokalt bolag. Redan nu är det 23 elnätsföretag som prenumererar på denna tidning för sina kunder och den har en upplaga på 155.000 exemplar.

Vill du veta mer om tidningen, klicka HÄR http://www.din-energi.se.

Din_Energi.png

Lokalkraft Sveriges föreningsstämma 2021

Den 22 april höll Lokalkraft Sverige föreningsstämma. På grund av pandemin skedde den digitalt, för andra året i rad.
Stämman beviljade ansvarsfrihet till styrelse och vd. Styrelsen omvaldes och består även nästa år av följande medlemmar:
ordförande Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB
vice ordförande Mats R Andersson, VD Grästorp Energi
Susanne Ernfridsson, VD Härryda Energi
Tord Rixborn, Chef Marknad & Sälj, EL & Gas, Modity Trading Energy AB
Krister Hillefors, VD Västra Orusts Energitjänst
Håkan Rannestig, VD Österlens Kraft AB

Adjungerade till styrelsen:
Erik von Hofsten, VD Lokalkraft Sverige
Anders Pettersson, elnätsexpert Lokalkraft Sverige

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

Lokalkraft Sverige ekonomisk förening, Riddargatan 17A, 2 tr, 114 57 Stockholm
Organisationsnummer 769602 - 4277