Lokalkraft Sverige
Meny

Din Energi

Magasinet Din Energi

Tidningen El är sedan 2017 borta men det finns en möjlighet att istället låta dina kunder erhålla det nya magasinet Din Energi. Det är en bra möjlighet att till en väldigt låg kostnad kommunicera med kunderna genom en lättillgänglig och populär tidning. En gemensam målsättning för oss alla är att öka kunskapen och intresset för elbranschen och här fyller denna tidning en viktig funktion. Visst borde vi kunna samla oss runt produkten med vad vi vill ha producerat och distribuerat till våra elkunder?

Det går också att i varje nummer göra mer eller mindre långtgående anpassningar av magasinet till respektive lokalt bolag. Redan nu är det 23 elnätsföretag som prenumererar på denna tidning för sina kunder och den har en upplaga på 155.000 exemplar.

Vill du veta mer om tidningen, klicka HÄR http://www.din-energi.se.

Din_Energi.png

Presentationer från Energidagarna

Du hittar dem innanför inloggningen under rubriken Energidagarna -19 Om du inte har skaffat dig inloggning så kan du som arbetar i medlems- företag skaffa dig inloggning genom att klicka på "logga in" här ovan varpå du följer instruktionen.

Lokalkraft i kortversion

LokalKraft är en sammanslutning av ett 35-tal lokala energileverantörer i samverkan.

LokalKrafts medlemmar har drygt 245 000 elnätskunder.

LokalKrafts medlemmar har närmare 200 000 elhandelskunder.

LokalKrafts medlemmar har drygt 12 000 fjärrvärmekunder.

LokalKrafts medlemsföretag har drygt 1 100 anställda.

bulb-2287759_480.jpg

LOKAL KRAFT Sverige, Ekonomisk förening c/o Anders Pettersson, Norlindsvägen 8, 168 59 Bromma
Organisationsnummer 769602 - 4277
Copyright © 2018. All Rights Reserved.